Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2013

affectiooon
Jesteś jednym wielkim zaprzeczeniem. Z jednej strony kochasz imprezy, kochasz szaleć, upijać się do nieprzytomności. Z drugiej leżysz mi teraz na kolanach z książka w ręku i jesteś taka spokojna, niewinna. Z jednej strony jesteś kochana, czuła, taka pocieszna - z drugiej umiesz kusić mnie jak najdroższa dziwka. Kochasz swoją pracę, spotkania służbowe, kolację w drogich restauracjach i wyjazdy do luksusowych hoteli. A kiedy indziej gotujesz obiad przed moim powrotem z pracy i biegasz ze ścierką po domu w starych dresach. Jesteś niezwykła.

June 22 2013

affectiooon
3411 68ba
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viakiks kiks

June 20 2013

affectiooon
-Nie jesteś suką,prawda?
-Tylko udaję.
— skins
Reposted from169cm 169cm viaCuukierek Cuukierek
affectiooon
Tak wiele rąk na świecie a ja chcę trzymać tylko twoją.
Reposted fromsilla silla viaCuukierek Cuukierek
affectiooon
2805 e611
Reposted frompoppyseed poppyseed viamefir mefir
affectiooon
8583 87aa
Reposted fromhalpert halpert viamefir mefir
affectiooon
Albo się wyrycz albo przeklinaj, nie duś tego w sobie.
— kochana, najwspanialsza Mama <3
affectiooon
Obiecaj mi wszystko , obiecaj , że nic się nie stanie , obiecaj , że będziesz przy mnie nawet gdy stracę pamięć , obiecaj , że nie zapomnisz bo ja chcę pamiętać, kolejna strata Ciebie byłaby jak na szyi pętla.
— znalezione
Reposted bysorainyhappinesspauliiinka

June 19 2013

affectiooon
Jeśli cały świat na raz będzie chciał mnie powstrzymać.Będę i tak tam gdzie Twój zapach będzie się zaczynać. Będę tam choćby była to najdłuższa droga. Bo masz we mnie więcej niż przyjaciela i wroga.
— Miuosh
affectiooon
6362 4da3
Reposted fromClary Clary viamefir mefir
affectiooonReposted fromhogwarts hogwarts vianikotyna nikotyna

June 17 2013

affectiooon
8341 b926
Reposted fromIriss Iriss viakiks kiks
affectiooon
Reposted fromszopkowa szopkowa viakiks kiks
affectiooon
3027 5e90
Reposted fromchevre chevre viakiks kiks
affectiooon
0742 b6fb
Reposted fromretaliate retaliate viakiks kiks
affectiooon
Mam charakter, dusze i serce minionej epoki. Nie pasuję do tych czasów...
— My think
Reposted frompawelq89 pawelq89 viakiks kiks
affectiooon
Reposted fromskins skins viakiks kiks
affectiooon
5345 fdc2
Reposted fromdomipaek domipaek viakiks kiks
affectiooon
-Nie jesteś suką,prawda?
-Tylko udaję.
— skins
Reposted from169cm 169cm viakiks kiks
affectiooon
2728 25f8
Reposted fromphilomath philomath viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl